เป็นสมาชิกแล้ว : Sign In  •  สมาชิกใหม่ : Sign Up
www.d-milk.com
พบกับเราได้ที่ facebook twitter
ข่าวสารดีมิลค์

แจ้งการปรับราคาน้ำผลไม้เข้มข้น

13 ต.ค. 2557

เรียนลูกค้าแฟรนไชส์ทุกท่าน

               บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า ราคาน้ำผลไม้เข้มข้น(Flesca) จะปรับราคาเป็น 100บาท/ขวด ตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป  จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดดำเนินการต่อไป

 

ด้วยความเคารพอย่างสูง

บริษัท ดีมิลค์ แฟมิลี่ จำกัด

ติดต่อเราได้ที่ บริษัท ดี มิลค์ แฟมิลี่ จำกัด 14/4 หมู่ 8 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สำนักงานเชียงใหม่ โทร. 053-283825 ต่อ 11 และ 12
สำนักงานกรุงเทพฯ โทร. 02-7173319
© Copyright 2011 By Dmilk. All Right Reserved.