เป็นสมาชิกแล้ว : Sign In  •  สมาชิกใหม่ : Sign Up
www.d-milk.com
พบกับเราได้ที่ facebook twitter
ข่าว/กิจกรรมเชียงใหม่

เชียงใหม่เคาะระฆังกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "เชียงใหม่เกมส์" แล้ว

8 พ.ค. 2555

เชียงใหม่เคาะระฆังกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "เชียงใหม่เกมส์" แล้ว

Attached Image: 422157_267605479986156_159984797414892_601504_1810847311_n.jpg
 

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหารือฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "เชียงใหม่เกมส์"
และ กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 31 "นครพิงค์เกมส์" ให้คณะกรรมการแต่ละฝ่าย เร่งจัดทำแผนงบประมาณ

และดำเนินงานภารกิจที่จังหวัดมอบหมาย

ที่ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้(2 พ.ค.55) นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหารือเลขานุการคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “เชียงใหม่เกมส์”
และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 31 “นครพิงค์เกมส์” ขณะนี้จังหวัดได้มีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายต่างๆ
จำนวน 20 คณะ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายต่าง ๆ ได้กลับไปเตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการในฝ่าย
เพื่อร่วมกันวางแผน การดำเนินงาน จัดทำแผนงบประมาณ จัดส่งให้กับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 รวมทั้งประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดำเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและไม่เกิดความซ้ำซ้อนในภารกิจที่อาจทำร่วมกันได้ ซึ่งจะเป็นการประหยัดงบประมาณจัดการแข่งขัน


จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41
“เชียงใหม่เกมส์” ระหว่างวันที่ 9-19 ธันวาคม 2555 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 31 “นครพิงค์เกมส์”
ระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม 2556 สำหรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 จะมีการจัดการแข่งขัน 42 ชนิดกีฬา
ทั้งประเภทกีฬาบังคับ กีฬาสากล กีฬาอนุรักษ์ และกีฬาสาธิต ส่วนกีฬาคนพิการแห่งชาติ มีการจัดแข่งขัน 18 ชนิดกีฬา

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า นับจากนี้เหลือระยะเวลาประมาณ 9 เดือนก็จะถึงวันแข่งขันแล้ว
คณะกรรมการในแต่ละฝ่าย จะต้องวางแผนการดำเนินงานแต่เนิ่น ๆ ตั้งแต่บัดนี้
เพื่อให้การจัดการแข่งขันครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่จังหวัดวางไว้


ส่วนความคืบหน้าของการจัดการแข่งขัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2555
คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มีกำหนดการประชุมและสำรวจสนามแข่งขันร่วมกับ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันของจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมีการประชุม ในเวลา 09.30 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด

 

 

credit : http://www.cm108.com/bbb/index.php?/topic/50590-9-19-aoaaeae-noaoioaeeouo-aoaaeaeaaaeiaei/

 

ติดต่อเราได้ที่ บริษัท ดี มิลค์ แฟมิลี่ จำกัด 14/4 หมู่ 8 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สำนักงานเชียงใหม่ โทร. 053-283825 ต่อ 11 และ 12
สำนักงานกรุงเทพฯ โทร. 02-7173319
© Copyright 2011 By Dmilk. All Right Reserved.