เป็นสมาชิกแล้ว : Sign In  •  สมาชิกใหม่ : Sign Up
www.d-milk.com
พบกับเราได้ที่ facebook twitter
ร่วมงานดีมิลค์

ตำแหน่งพนักงานขายหน้าร้าน : กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง


      รับสมัครพนักงานขายหน้าร้าน สามารถลงทะเบียนประวัติได้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกครอบครัวดีมิลค์ เราจะกระจายพนักงานขาย ไปสู่ครอบครัวดีมิลค์ในแต่ละสาขาตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ และช่วยอำนวยความสะดวกให้ครอบครัวดีมิลค์ทั่วไปเทศ

      ผู้ที่สนใจจะร่วมงานกับดีมิลค์ จะต้องมีใจรักการบริการ อดทน ซื่อสัตย์ พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้ดี และต้องมีอัธยาศัยดี หากสนใจจะร่วมงานกับดีมิลค์เชิญกรอกทะเบียนประวัติได้ที่แบบฟอร์มด้านล่างค่ะ

โสด สมรส หย่า หม้าย

ดี ปานกลาง พอใช้

ดี ปานกลาง พอใช้

ดี ปานกลาง พอใช้


ติดต่อเราได้ที่ บริษัท ดี มิลค์ แฟมิลี่ จำกัด 14/1 หมู่ 8 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สำนักงานเชียงใหม่ โทร. 093-6942223, 082-3878888
สำนักงานกรุงเทพฯ โทร. 02-7173319
© Copyright 2011 By Dmilk. All Right Reserved.